تبلیغات
مهندسی برق - سیستم ارت "earthing"

مهندسی برق

دنیای مهندسی برق

به منظور حفاظت افراد و دستگاهها ، اضافه ولتاژهای تولید شده در بدنه که باعث صدمه دیدن دستگاهها و افراد می‌شود ، همچنین ولتاژهای بسیار زیاد و خطرناک ناشی از برخورد صاعقه با دکلهای کامپیوتری را باید در جایی خنثی نمائیم . به همین منظور استفاده از سیستم ارت و حفاظت از تجهیزات بسیار لازم و ضروری است بعلاوه با افزایش استفاده از سیستمهای دیجیتالی و حساس ، لزوم بازنگری در طراحی ، نصب و نگهداری سیستمهای حفاظتی گراندینگ وجود دارد.


 ایحاد ارت جهت حفاظت افراد و وسایل و تجهیزات الکترونیکی و ابزار و لوازم حساس صنعتی  از دو بابت حائز اهمیت می‌باشد :
الفـ - حفاظت در مقابل صاعقه و اضافه ولتاژها
ب   ـ هم پتانسیل بودن تجهیزات نصب‌شده در سایت و کارکرد صحیح آنها بخصوص تجهیزات دیجیتال و انتقال دیتابا توجه به بکارگیری تجهیزات کامپیوتری جدید  لازم است به موضوع ارت و روش اجرای اصولی آن اهمیت بیشتری داده شود تا در آینده از آسیب رسیدن به نیروی انسانی و تجهیزات کامپیوتری پیشگیری شده و از عملکرد صحیح تجهیزات اطمینان داشته باشیم .

ادامه مقاله در ادامه مطالب

 به طور خلاصه اهداف بکارگیری سیستم ارتینگ یا گراندینگ عبارتند از :
الف ـ حفاظت و ایمنی جان انسان
ب ـ حفاظت و ایمنی وسایل و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
ج ـ فراهم آوردن شرایط ایدهال جهت کار
د ـ جلوگیری از ولتاژ تماسی
ه ـ حذف ولتاژ اضافی
و ـ جلوگیری از ولتاژهای ناخواسته و صاعقه
ز ـ اطمینان از قابلیت کار الکتریکی
 

روشهای اجرای ارت یا زمین حفاظتی :

بطور کلی جهت اجرای ارت و سیستم حفاظتی دو روش کلی وجود دارد که ذیلاً ضمن بیان آنها ، موارد استفاده و تجهیزات مورد نیاز هر روش و نحوه اجرای هر یک بیان میگردد .

1ـ زمین عمقی :
در این روش که یک روش معمول می باشد از چاه برای اجرای ارت استفاده می شود.

2- زمین سطحی:
در این روش سیستم ارت در سطح زمین (برای مناطقی که امکان حفاری عمیق در آنها وجود ندارد) و یا در عمق حدود 80 سانتیمتر اجرا می گردد.
 
در چه شرایطی از روش سطحی برای اجرای ارت استفاده نمائیم ؟
 
در مکانهایی که :
ـ فضای لازم و امکان حفاری در اطراف سایت وجود داشته باشد .
ـ ارتفاع از سطح دریا پائین باشد مانند شهرهای شمالی و جنوبی کشور .
ـ پستی و بلندی محوطه سایت کم باشد .
ـ فاصله بین دکل و سایت زیاد باشد .

با توجه به مزایای روش سطحی اجرای ارت به این روش ارجحیت دارد .

اجرای ارت به روش عمقی :

الف ـ انتخاب محل چاه ارت :
چاه ارت را باید در جاهایی که پایینترین سطح را داشته و احتمال دسترسی به رطوبت حتیالامکان در عمق کمتری وجود داشته باشد و یا در نقاطی که بیشتر در معرض رطوبت و آب قرار دارند مانند زمینهای چمن ، باغچهها و فضاهای سبز حفر نمود.

ب- عمق چاه
با توجه به مقاومت مخصوص زمین ، عمق چاه از حداقل 4 متر تا 8 متر و قطرآن حدودا 80 سانتیمتر می تواند باشد. در زمین هایی که با توجه به نوع خاک دارای مقاومت مخصوص کمتری هستند مانند خاکهای کشاورزی و رسی عمق مورد نیاز برای حفاری کمتر بوده و در زمینهای شنی و سنگلاخی که دارای مقاومت مخصوص بالاتری هستند نیاز به حفر چاه با عمق بیشتر می باشد. برای اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک از دستگاههای خاص استفاده می گردد. در صورتی که تا عمق 4 متر به رطوبت نرسیدیم و احتمال بدهیم در عمق بیشتر از 6 متر به رطوبت نخواهیم رسید نیازی نیست چاه را بیشتر از 6 متر حفر کنیم . بطور کلی عمق 6 مترو قطر حدود 80 سانتیمتر برای حفر چاه پیشنهاد می گردد.
محدوده مقاومت مخصوص چند نوع خاک در جدول زیر آمده اس:                                              

 
نوع خاک    مقاومت مخصوص زمین  ( اهم متر)      
باغچهای    5 الی 50      
رسی    8 الی 50      
مخلوط رسی ، ماسهای و شنی    25 الی 40      
شن و ماسه    60 الی 100      
سنگلاخی و سنگی    200 الی 10000     ج ـ مصالح مورد نیاز
مصالح مورد نیاز و مشخصات آن برای اجرای چاه ارت ( روش عمقی ) و Rod کوبی ( روش سطحی ) در جدول زیر آمده است.


 
 نوع جنس    توضیحات      
میله برقگیر     میله برقگیر به طول 5/1متر و قطر آن16 میلیمتر وجنس آن مس خالص و نوک تیزباشد      
بست میله برقگیر به سیم ارت    جهت اتصال میله برقگیر به سیم ارت در نقاطی که ارتفاع دکل حدودا 20 متر باشد      
یوبولیت    جهت استغاده در میله برقگیر      
بست سیم به دکل    سیم نمره 50 را به اندازه های لازم بریده و رشته رشته کرده جهت اتصال سیم ارت به دکل استفاده می نمائیم
      
تسمه آلومینیومی یا مسی    در اندازه 3*30*100 میلیمتر عدد بکار گیری با یوبولیت جهت بستن میله برق گیر در دکل های مهاری
      
سیم مسی نمره 50 متر    7 رشته      
کابلشو نمره 50    جهت اتصال سیستم ارت به شینه داخل سایت و یا اتصال پای دکلهای مهاری و خود ایستا به سیستم ارت
      
لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر    برای ایجاد پوشش عایق روی سیم مسی در محوطه و محل تردد      
بست لوله پلی اتیلن همراه پیچ و رولپلاک         جهت اتصال لوله پلی اتیلن به دیوار      
پودر انفجاری    cadweld جهت جوش دادن سیم به صفحه یا سیم به میله ROD یا اتصال سیمها به یکدیگردر نقاطی که دسترسی به جوش نقره یا جوش برنج وجودندارد      
شینه مسی به ابعاد 3*30*250 میلیمتر    برای نصب در داخل سایت و اتصال دستگاهها به آن      
صفحه مسی 5.*50*50    مورد استفاده در روش عمقی ×      
مقره همراه پیچ و رولپلاک    جهت اتصال شینه مسی به دیوار      
پیچ و مهره نمره 8 با واشر فنری و تخت    جهت استفاده شینه مسی –پلیت-شینه پای دکل و …      
بست سیم به صفحه مسی    به منظورمحکم کردن اتصال سیم روی صفحه مسی      
بست دو سیم نمره 50     جهت اتصال دو سیم نمره 50 روی زمین      
پلیت مخصوص اتصال میله برقگیر به دکل    برای دکل های خود ایستای 60متری استفاده می گردد      
شینه مسی مخصوص پای دکل 3*30*100    برای وصل نمودن پای دکل های خود ایستای 60متری به سیستم ارت      
میله    ROD  در روش سطحی استفاده می گردد      
بست مربوط به سیم مسی و میله ROD        برای اتصال سیم به میله برقگیر یاROD       
کرپی ابروئی همراه پیچ و مهره    برای بستن میله برقگیر به دکل های 100 فوتی و دکل های خود ایستای لوله ای      
بنتونیت اکتیو کیلو    برای روش عمقی و سطحی      
بست میله برقگیر به پلیت    جهت اتصال میله برقگیر به پلیت در دکلهای خود ایستای60متری     

صفحه مسی به ابعاد 5/.*40*40 سانتیمتر برای مناطق شمالی کشور و 5/0*50*50 سانتیمتر برای مناطق نیمه خشک مانند تهران و 5/0*70*70 سانتیمتر برای مناطق کویری استفاده شده و محصول کارخانه مس شهید باهنر باشد . از صفحه مسی با ضخامت 3 یا 4 میلیمتر نیز می توان استفاده نمود.

د - اتصال سیم به صفحه مسی
اتصال سیم به صفحه مسی بسیار مهم می باشد و هرگز و در هیچ شرایطی نباید این اتصال تنها با استفاده از بست ، دوختن سیم به صفحه و یا … برقرار گردد.بلکه حتما باید سیم به صفحه جوش داده شود و برای استحکام بیشتر با استفاده از 2 عدد بست سیم به صفحه ( ردیف 15 جدول مصالح مورد نیاز )بسته شده و محکم گردد.
برای جوش دادن قطعات مسی به یکدیگر از جوش برنج یا نقره استفاده شود و در صورت عدم دسترسی به این نوع جوش از جوش (Cadweld) استفاده گردد .
 
ه - حفر چاه ارت
با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه چاهی با عمق مناسب و در مکان مناسب (با توجه با راهنمای انتخاب محل چاه ارت ) حفر گردد. شیاری به عمق 60سانتیمتر از چاه تا پای دکل برای مسیر سیم چاه ارت تا برقگیر روی دکل همچنین برای سیم ارت داخل ساختمان حفر نمائید. در صورتی که مسیر 2 سیم مشترک باشد بهتر است مسیر دو سیم ایزوله گردند. همینطور مسیر سیمها باید کوتاهترین مسیر بوده و سیم میله برقگیر و ارت حتی الامکان مستقیم و بدون پیچ و خم باشد و نبایستی خمهای تند داشته باشد و در صورت نیاز به خم زدن سیم در طول بیش از 50 سانتیمتر انجام گردد.

و - پر نمودن چاه ارت
-ابتدا حدود 20 لیتر محلول آب و نمک تهیه و کف چاه میریزیم بطوریکه تمام کف چاه را در برگیرد بعد از 24 ساعت مراحل زیر را انجام می دهیم .
2-به ارتفاع 20 سانتیمتر از ته چاه را با خاک رس و یا خاک نرم پر مینمائیم.
3- به مقدار لازم (حدود 450کیلو گرم معادل 15 کیسه 30 کیلو گرمی)بنتونیت را با آب مخلوط کرده و بصورت دوغاب در میاوریم و مخلوط حاصل را به ارتفاع 20
سانتیمتر از کف چاه میریزیم هر چه مخلوط حاصل غلیظ تر باشد کیفیت کار بهتر خواهد بود.
4-صفحه مسی را به 2 سیم مسی نمره 50 جوش میدهیم این سیمها یکی به میله برقگیر روی دکل و دیگری به شینه داخل ساختمان خواهد رفت بنابراین طول سیم ها را متناسب با طول مسیر انتخاب می نمائیم.
5- صفحه مسی را بطور عمودی در مرکز چاه قرار می دهیم
6- اطراف صفحه مسی را با دوغاب تهیه شده تا بالای صفحه پر می نمائیم
7- لوله پلیکای سوراخ شده را بطور مورب در مرکز چاه و در بالای صفحه مسی قرار می دهیم و داخل لوله پلیکا را شن میریزیم تا 50 سانتیمتر از انتهای لوله پر شود این لوله برای تامین رطوبت ته چاه می باشد و در فصول گرم سال تزریق آب از این لوله بیشتر انجام گردد. لازم بذکر است در مواردی که چاه ارت در باغچه حفر شده باشد و یا ته چاه به رطوبت رسیده باشد و یا کلا در جاهایی که رطوبت ته چاه از بالای چاه یا از پایین چاه تامین گردد نیازی به قراردادن لوله نمی باشد .
8- بعد از قراردادن لوله پلیکا به ارتفاع 20 سانتیمتر از بالای صفحه مسی را با دوغاب آماد شده پر مینمائیم.
9-الباقی چاه را هم تا 10 سانتیمتر بر سر چاه مانده ، با خاک معمولی همراه با ماسه یا خاک سرند شده کشاورزی پر می نمائیم و 10 سانتیمتر از چاه را برای نفوذ آب باران و آبهای سطحی به داخل چاه با شن و سنگریزه پر می نمائیم . روئ چاه مخصوصا در مواقعی که از لوله پولیکا استفاده نمی گردد نباید آسفالت شده و یا با سیمان پر گردد.
10-داخل شیار های حفاری شده را با خاک سرند شده کشاورزی یا خاک نرم معمولی و یا خاک معمولی مخلوط با بنتونیت پر نمائید

نصب شینه و میله برقگیر
شینه داخل ساختمان باید توسط مقره هایی از دیوار ساختمان ایزوله گردد.قطر و طول شینه بستگی به تعداد انشعابات داخل ساختمان دارد .(تمامی تجهیزات داخل ساختمان بایستی بطور جداگانه و موازی به این شینه متصل گردد.)در حالتیکه دکل روی ساختمان قرار داشته باشد سیم میله برقگیر نبایستی از داخل ساختمان برده شود بلکه باید خارج از ساختمان سیم کشیده شود و همینطور مسیر عبوری سیم ارت به داخل ساختمان تا شینه ورودی ساختمان باید عایق دار باشد.
در پای دکل توسط بست ، سیم میله برقگیر به یکی از پایه های دکل خیلی محکم متصل شود و تا بالای دکل به میله برقگیر متصل گردد. لازم بذکر است مسیر میله برقگیر از کابلهایی که به آنتنها می روند باید جدا باشد .


اجرای ارت به روش سطحی
هفت روش برای اجرای زمین سطحی وجود دارد که عبارتند از :
1-ROD
RING -2
3-پنجه ای (شعاعی)
4-مختلط
5- حلزونی
6- الکتروشیمیایی
7- شبکه ای

اجرای ارت به روش ROD کوبی

مصالح مورد نیاز
مصالح مورد نیاز همانند روش عمقی می باشد با این تفاوت که به جای صفحه مسی از میله های مغز فولادی 5/1 متری و با قطر 14 میلیمتر و با روکش مس استفاده می نمائیم.

روش اجرا
کانالی به عمق 80 سانتیمتر و عرض 45 سانتیمتر و طول X حفر می نمائیم طول کانال را به دو روش میتوان تعیین نمود.
 
الف - اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک و انجام محاسبات لازم
ب - به روش تجربی که در ادامه شرح داده می شود.
ج - چنانچه سایت دارای دکل خود ایستا می باشد برای حفر کانال از فاصله بین اتاق تجهیزات و دکل و همچنین اطراف دکل استفاده شود .
(شکل 2)
د - چنانچه دکل روی ساختمان قرارداشته حفاری با در نظر گرفتن اتاق دستگاه و دکل در مسیری که زمین رطوبت بیشتری دارد انجام گیرد.
ه - پس از آماده شدن کانال 2 میله به فاصله 3متر از یکدیگر در زمین میکوبیم به گونه ای که حدود 15 سانتیمتر از میله ها بیرون بمانند سپس 2میله را با کابل مسی یا کابل برق به هم وصل نموده و با دستگاه ارت سنج مقاومت زمین ایجاد شده را اندازه میگیریم ، چنانچه مقاومت نشان داده شده با دستگاه بالای 4 اهم بود میله دیگری به فاصله 3 متر از میله دوم میکوبیم و با اتصال 3 میله به هم مقاومت زمین ایجاد شده را اندازه گیری می نمائیم . اینکار را تا زمانی که مقاومت اندازه گیری شده به زیر 4 اهم برسد ادامه می دهیم بعد از آنکه به تعداد کافی میله کوبیده شد سیمی را که به شینه مسی نصب شده در اتاق دستگاه متصل است به تک تک میله ها جوش داده و به سمت دکل میبریم.
و - برای پر نمودن کانال ابتدا با بنتونیت روی سیم مسی را پوشانده (در زمینهایی که رطوبت کافی ندارند) و سپس با خاک سرند شده کشاورزی یا خاک نرم کانال را پر می نمائیم.
ز - مقاومت زمین اجرا شده را اندازه گیری نموده و ثبت مینمائیم ( بعد ازپر کردن کانال مقاومت زمین اندازه گیری شده کاهش خواهد داشت و باید کمتر از 3 اهم باشد.)

نکته : در مناطق سردسیر عمق کانال حفاری شده و بطور کلی مسیر عبور کابل مسی خیلی مهم می باشد و نباید در معرض یخبندان قرار گیرد . تاثیر کاهش درجه حرارت بر افزایش مقاومت سیستم زمین به شرح زیر می باشد .

دما بر حسب درجه سانتیگراد میزان مقاومت بر حسب اهم بر متر

20+ 72
10+ 99
0 138
5- 790
 
سایر روش ها:
روش های دیگر در مناطق کوهستانی و سنگلاخی و مکانهای خاص کاربرد دارد که بنا به مورد با بازدید از محل و اندازه گیریهای لازم میتواند طرح مناسب تهیه گردد

اجرای ارت در ارتفاعات

ارتفاعات کشور را با توجه به نوع زمین و خاک میتوان به سه دسته تقسیم کرد.
ارتفاعات خاکی که امکان حفاری و کوبیدن میله مغز فولادی در آنها وجود دارد.
ارتفاعات سنگلاخی که امکان حفاری عمیق در آنها وجود ندارد ولی میتوان شیار ایجاد کرد.
ارتفاعات صخره ای

برای حالت اول : به یکی از روش های حفر چاه یا کوبیدن ROD میتوان سیستم ارت را اجرا نمود

در حالت دوم : شیارهایی بصورت ستاره و پنجه ای ایجاد نموده و تسمه مسی را در داخل شیار ها خوابانده و برای کاهش مقاومت روی تسمه را با مخلوط خاک و بنتونیت می پوشانیم .
نکته : کلیه اتصالات در زیر خاک باید به یکدیگر جوش داده شود .
روش اول :
در زمینهای صخره ای که امکان حفاری وجود ندارد با مصالح ساختمانی کانال ساخته، تسمه مسی را در کف کانال خوابانده و کانال را با بنتونیت پر می نمائیم . طول کانال یا کانالها باید به اندازه ای باشد که مقاومت اندازه گیری شده زیر 3 اهم گردد. برای گرفتن نتیجه مطلوب میبایستی داخل کانال بصورت مصنوعی دائما مرطوب نگهداشته شود.
روش دوم:
روش شبکه ای است بدین صورت که ابتدا شبکه شطرنجی با سیم مسی به طول 3+x و عرض3+y بطوریکه نقاط اتصال به هم جوش داده شده درست کرده سپس با مصالح ساختمانی آنرا در زمین با بنتونیت به ارتفاع 40cm بطوریکه ابتدا 20cm بنتونیت ریخته سپس شبکه ساخته شده را قرار داده و روی آنرا هم تا 20cm با بنتونیت می پوشانیم و انشعابهای لازم جهت دکل و سایت ونقاط دیگر از آن گرفته میشود متغییر های x و y به میزان مقاومت خوانده شده بستگی دارد .
نکات عمومی و مهم در خصوص سیستمهای ارت
1- کلیه اتصالات با مفتول برنج یا نقره جوشکاری گردد.سطح جوش باید CM 6 باشدو جهت اتصالات وجوشکاری رعایت گردد(در مواردی کدولد توصیه میشود).
2- ازهرپایه دکلهای خودایستا هم فونداسیون دکل توسط سیم مسی و بست مخصوص به سیستم ارت و هم پای دکل به سیستم ارت جوشکاری گردد.
3- سیم میله برقگیر ازپایه ای که آنتنهای کمتری نصب می شود و با کابلهای روی لدر حداکثرفاصله را داشته باشد،بدون خمش درمسیر ومستقیما به رینگ داخل کانال و از کوتاهترین مسیر توسط جوش متصل گردد.
4- میله برقگیر روی دکل در بالاترین نقطه دکل(با رعایت مخروط حفاظتی با زاویه 45 درجه ) بطوریکه تجهیزات راکاملا پوشش دهد،قرارگیرد و جنس آن تمام مس با آلیاژ استاندارد به قطرmm 16 و طول آن بستگی به ارتفاع نصب انتنهای روی دکل دارد.
5- شعاع خم سیم مسی حداقل CM20 وزاویه قوس حداقل 60 درجه رعایت گردد(رعایت زاویه خمش سیم مسی )
6- پایهها و نقاط ابتداوانتهای لدر افقی به سیستم گراند متصل گردد.
7- کلیه کابلهای ورودی به سالن دستگاه توسط بست گراند به بدنه دکل و ابتدای لدر افقی(بعد از محل خم شدن کابل)گراند شوند.
8- به هیچ عنوان در روی دکل،جوشکاری صورت نگیرد.
9- اتصال از شبکه گراند سیستم اجرا شده به تانکر سوخت دیزل ژنراتور، تانکر آب هوایی ، اسکلت فلزی ساختمان و در و پنجره های اتاق دستگاه صورت گیرد.
10- اگر سیستمیازقبلاجرا شده باشد،سیستم قدیم بهجدید در عمقخاک متصل گردند.
11- سیمارتدرروی زمین باید باروکشوسیمداخلکانالهاباید بدون روکش و مستقیم کشیده شود.
12- پرکردن کانال باید با خاک سرند شده کشاورزی یا خاک نرم انجام گردد.
13- ارتفاع نصب شینه مسی CM 50 ازکف تمام شده باشد.
14- شینه داخل اتاق حدالمقدور به چیدمان دستگاهها نزدیک باشد.
15- ازهر دستگاهی جداگانه سیم ارتی به شینه متصل گردد ( قطر و طول شینه گراند بستگی به تعداد انشعابات آن دارد).
16- در دکلهای مهاری پر ظرفیت ، مهارهای دکل بایستی توسط بست مخصوص به گراند اتصال یابد.
17- جهت استفاده ترانس برق شهر در ایستگاههای مخابرات بایستی گراند جداگانه اجرا گردد.
18- در سایتهای کامپوتری جهت اجرای سیستم زمین حتی المقدور بایستی از یک زمین با سطح یکنواخت ( بدون شیب ) استفاده نمود.
19- در ایستگاهها بین نول و گراند نبایستی اختلاف ولتاژ وجود داشته باشد.
20- در دکلهای پر ظرفیت که ابعاد قسمت بالای دکل بیشتر از m 2 میباشد نیاز به نصب یک عدد برقگیر اضافی در سمت مقابل برقگیر اول میباشد.
21- در سیمکشی داخل محوطه سایت های کامپوتری برای چراغهای روشنایی و سایر موارد باید از کابل زمینی استفاده گردد و در ایستگاههای بالای کوه و نقاط دور از شهر نباید از چراغهای روشنایی خیابانی استفاده شود.
22- استاندارد قابل قبول آزمایش و تحویل اتصال زمین برای سایتهای کوچک زیر 10 اهم و برای سایت های بزرگ و مهم زیر 3 اهم میباشد.
 

نظرات() 
buy cialis germany
پانزدهم آذر 97 06:59

Nicely put, Cheers.
cialis daily dose generic fast cialis online import cialis acheter cialis meilleur pri how much does a cialis cost generic cialis 20mg tablets cialis 30 day sample acquisto online cialis cialis coupons printable look here cialis order on line
Generic cialis
چهاردهم آذر 97 12:18

You explained this perfectly.
cialis en 24 hora cialis kaufen bankberweisung cialis patentablauf in deutschland cuanto cuesta cialis yaho cialis generique 5 mg if a woman takes a mans cialis buying cialis on internet ou acheter du cialis pas cher viagra vs cialis vs levitra we recommend cialis info
buy generic cialis pills
چهاردهم آذر 97 00:50

Nicely put. Thanks a lot.
where to buy cialis in ontario i recommend cialis generico free cialis cialis professional from usa cialis 05 canadian drugs generic cialis cialis therapie when can i take another cialis generic cialis levitra cialis generique
Buy cialis
سیزدهم آذر 97 02:25

Regards, Great information!
cialis herbs cialis sans ordonnance non 5 mg cialis generici cialis therapie cialis generico cialis australia org we use it 50 mg cialis dose acheter cialis meilleur pri cialis 50 mg soft tab estudios de cialis genricos
Online cialis
دوازدهم آذر 97 13:22

You actually suggested this very well!
when will generic cialis be available cialis efficacit safe site to buy cialis online ou acheter du cialis pas cher cialis coupons printable the best site cialis tablets cialis for sale south africa cialis baratos compran uk cost of cialis per pill cialis dosage
buy cialis online safely
دوازدهم آذر 97 02:06

Thanks a lot! Lots of information.

cialis en 24 hora cialis kaufen bankberweisung cialis generique price cialis per pill achat cialis en europe cialis dosage amounts cialis generic enter site natural cialis generico cialis mexico cialis 30 day sample
Buy cialis
یازدهم آذر 97 13:07

Appreciate it! Quite a lot of advice.

ou trouver cialis sur le net only best offers 100mg cialis cialis et insomni cialis generika only here cialis pills buy name brand cialis on line generic low dose cialis cialis coupon cialis without a doctor's prescription canadian cialis
Buy generic cialis
یازدهم آذر 97 01:54

Thanks a lot. I appreciate this.
purchasing cialis on the internet cialis without a doctor's prescription rx cialis para comprar safe dosage for cialis cialis 30 day trial coupon non 5 mg cialis generici cost of cialis cvs buy cialis sample pack cialis soft tabs for sale cialis online nederland
buy cialis online safely
دهم آذر 97 13:09

You suggested it well!
calis cialis therapie callus cialis 5 mg scheda tecnica comprar cialis 10 espa241a click here to buy cialis cialis daily reviews cialis generique venta cialis en espaa cipla cialis online
Buy cialis
دهم آذر 97 01:27

Nicely voiced genuinely. !
canada discount drugs cialis low dose cialis blood pressure purchasing cialis on the internet cialis 5 mg cialis manufacturer coupon look here cialis order on line click now cialis from canada cialis venta a domicilio if a woman takes a mans cialis price cialis wal mart pharmacy
buy cialis without a doctor's prescription
نهم آذر 97 14:07

Really tons of superb data.
cialis sans ordonnance opinioni cialis generico legalidad de comprar cialis legalidad de comprar cialis we choice cialis uk tadalafil tadalafil 20 mg cialis arginine interactio cialis farmacias guadalajara buy cialis cheap 10 mg
buy cialis
نهم آذر 97 02:21

Superb data. Cheers!
cialis y deporte we recommend cialis best buy deutschland cialis online cialis generika in deutschland kaufen does cialis cause gout cialis 20 mg effectiveness tadalafil 5mg cialis rckenschmerzen comprar cialis 10 espa241a cialis tablets for sale
buy cialis online cheap
هشتم آذر 97 15:01

You actually reported this very well!
cialis 05 buying cialis in colombia cialis generico postepay 40 mg cialis what if i take cialis pills price cialis per pill acheter cialis kamagra where do you buy cialis rx cialis para comprar cialis in sconto
Buy generic cialis
هشتم آذر 97 02:50

Incredible many of useful facts.
tadalafil 20mg cialis prices click here to buy cialis we recommend cialis info cialis sicuro in linea cialis 5 mg effetti collateral cialis kaufen bankberweisung cialis patent expiration viagra cialis levitra cialis side effects
Buy cialis
هفتم آذر 97 14:21

Amazing write ups. Thank you.
generico cialis mexico discount cialis we recommend cheapest cialis cialis kaufen wo cialis dose 30mg side effects of cialis price cialis wal mart pharmacy india cialis 100mg cost cialis 5mg billiger cialis e hiv
Cialis pills
هفتم آذر 97 02:23

Appreciate it, Loads of posts!

cialis generika in deutschland kaufen prezzo di cialis in bulgaria cialis for daily use generic cialis at walmart tadalafil 20mg cialis purchasing weblink price cialis cialis mit grapefruitsaft cialis for daily use cialis arginine interactio
vardenafil 20mg
نوزدهم مهر 97 13:19

Seriously quite a lot of terrific information.
levitra 20 mg bayer prezzo levitra 10 mg prezzo levitra 10 mg kopen vardenafil 20mg cheap 20mg levitra levitra 20mg vardenafil levitra without a doctor prescription levitra 20 mg buy levitra 10mg
buy cialis
دهم مهر 97 07:50

Nicely put. Thank you.
legalidad de comprar cialis american pharmacy cialis canadian cialis side effects for cialis tadalafil 20 mg cialis kaufen wo comprar cialis navarr cialis 20mg prix en pharmacie achat cialis en europe how much does a cialis cost
Cialis 20 mg
هشتم مهر 97 04:48

Really quite a lot of fantastic knowledge.
how do cialis pills work cialis 5 mg effetti collateral online prescriptions cialis cialis e hiv cialis diario compra cialis professional yohimbe cialis billig order generic cialis online safe site to buy cialis online cialis official site
Buy cialis
هفتم مهر 97 02:12

You made your stand extremely well.!
cialis kaufen wo cialis 20 mg best price only best offers cialis use venta de cialis canada estudios de cialis genricos canadian cialis cialis 5mg opinioni cialis generico generico cialis mexico wow cialis 20
canadian pharmacy online
سی و یکم شهریور 97 18:30

You suggested it terrifically.
trust pharmacy canadian canada medication cost canada medication pharmacy canada reviews pharmacy canada online prescriptions pharmacy canada best pharmacy times online pharmacies tech school order canadian prescriptions online canadian medications, liraglutide
cialisvonline.com
بیست و هشتم شهریور 97 20:00

Fine advice. Thank you.
cialis diario compra dose size of cialis cialis 50 mg soft tab cost of cialis per pill cialis sicuro in linea cialis taglich cialis preise schweiz generic cialis with dapoxetine cialis usa cost cialis official site
viagravonline.com
بیست و هفتم شهریور 97 16:56

Nicely put. Thanks.
cost of cialis cvs legalidad de comprar cialis cialis rckenschmerzen cialis canada on line venta cialis en espaa cialis 5 mg schweiz cialis coupons printable cialis professional yohimbe cialis professional yohimbe cialis uk next day
http://cialisbuys.com/
پانزدهم شهریور 97 05:41

Great material. Appreciate it!
cialis tablets australia cialis 5 effetti collaterali cialis pas cher paris try it no rx cialis cialis pills price each cialis bula cialis pills boards buy cialis online cheapest cialis 20 mg effectiveness buy generic cialis
viagraky.com
سیزدهم شهریور 97 05:03

Truly loads of great facts!
buy viagra forum order viagra viagra cheap uk viagra online viagra for sale buy cheap viagra online with prescription buy prescription viagra buy viagra professional viagra online cheap tadalafil
Cialis online
دوازدهم شهریور 97 21:17

Amazing plenty of terrific knowledge.
calis cialis 10 doctissimo rx cialis para comprar cialis dosage amounts generic cialis with dapoxetine buy original cialis purchase once a day cialis cialis daily reviews cialis generico lilly cilas
http://babecolate.com/
دوازدهم شهریور 97 03:03

Truly a lot of superb information!
cialis generic cialis wir preise cialis 100 mg 30 tablet cialis pills boards generic cialis in vietnam cialis patent expiration cialis 5 mg cialis pills in singapore look here cialis cheap canada cialis e hiv
cialisbuys.com
یازدهم شهریور 97 13:39

Cheers. Lots of data.

cialis y deporte cialis side effects dangers precios cialis peru cipla cialis online cialis mit grapefruitsaft buying cialis in colombia 200 cialis coupon 40 mg cialis what if i take cialis daily dose generic cialis name brand cheap
viagra prices
بیست و سوم مرداد 97 03:49

Excellent material. Appreciate it!
can i buy viagra at walmart buy viagra online without prescription uk to buy viagra online were to buy viagra sildenafil generic buy generic viagra without prescription viagra uk price buy cheapest viagra online viagra buy viagra pharmacy online viagra can u buy viagra over the counter
http://cialissv.com/
بیست و دوم مرداد 97 14:04

Nicely put. With thanks.
wow cialis 20 cialis dosage recommendations only best offers cialis use cialis preise schweiz only best offers 100mg cialis cialis 5 mg buy 5 mg cialis coupon printable generic for cialis if a woman takes a mans cialis only now cialis for sale in us
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :