تبلیغات
مهندسی برق - کلید قدرت سکسیونر

مهندسی برق

دنیای مهندسی برق

سکسیونر وسیله قطع و وصل سیستم هایی است که تقریبآ بدون جریان هستند به عبارت دیگر سکسیونر قطعات و وسایلی را که فقط زیر ولتاژ هستند از شبکه جدا می سازد . لذا می توان به کمک سکسیونر جریان های خازنی مقره ها و کابل های  کوتاه  و یا ترانسفورماتورهای با قدرت کم را که تحت ولتاژباشند با سکسیونر قطع کرد. همان طور که که از تعریف بالا مشخص است سکسیونر یک ارتباط دهنده یا قطع کننده مکانیکی بین سیستمها است و در درجه اول به منظور حفاظت اشخاص در مقابل برق زدگی بکار برده می شود . از آنجا که سکسیونر باعث بستن یا باز کردن مدار الکتریکی نمی شود لذا برای باز کردن و بستن هر مدار الکتریکی در هر شرایطی به وسیله کلید قدرت صورت می پذیردادامه مطلب را بخوانید


سكسیونر : سکسیونر باید در حالت بسته یک ارتباط گالوانیکی محکم و مطمئن در کنتاکت هر قطب برقرار می سازد و مانع افت ولتاز می شود.لذا باید مقاومت عبور جریان در محدوده سکسیونر کوچک باشد تا حرارتی که در اثر کار مداوم در کلید ایجاد میشود از حد مجاز تجاوز نکند .این حرارت توسط ضخیم کردن تیغه و بزرگ کردن سطح تماس در کنتاکت و فشار تیغه در کنتاکت دهنده کوچک نگهداشته می شود .در ضمن موقع بسته بودن کلید نیروی دینامیکی شدیدی که در اثر عبور جریان اتصال کوتاه بوجود می آید .باعث لرزش تیغه یا احتمالاباز شدن آن نگردد.از این جهت در موقع شین کشی و نصب سکسیونر دقت باید کرد تا تیغه سکسیونر در امتداد شین قرار گیرد .بدین وسیله از ایجاد نیروی دینامیکی حوزه الکترومغناطیسی جریان اتصال کوتاه جلوگیری بعمل آید.

موارد استعمال سکسیونر:

همانطور که گفته شد اصولا سکسیونر ها وسائل ارتباط دهنده مکانیکی وگالوانیکی قطعات وسیستمهای مختلف می باشندودر درجه اول بمنظظور حفاظت اشخاص و متصدیان مربوطه در مقابل برق زدگی کار برده میشوند.بدین جهت طوری ساخته میشوند که در حالت قطع یا وصل محل قطع شدگی یا چسبندگی بطور واضح واشکار قابل رویت باشد .
از انجاییکه سکسیونر باعث بستن یا باز کردن مدارالکتریکی نمیشود برای باز کردن یا بستن هر مدار الکتریکی فشار قوی احتیاج به یک کلید دیگری بنام کلید قدرت خواهیم داشت كه قادر است مدار را تحت هر شرایطی باز کند و سکسیونر وسیله ای برای ارتباط کلید قدرت ویا هر قسمت دیگری از شبکه که دارای پتانسیل است به شین میباشد .طبق قوانین متداول الکتریکی جلوی هر کلید قدرتی از 1کیلوولت به بالا و یا هر دو طرف در صورتیکه ان خط از هر دو طرف پتانسیل می گیردسکسیونر نصب می گردد. برای جلوگیری از قطع ویا وصل بی موقع ودر زیر بار سکسیونر معمولا بین سکسیونر وکلید قدرت چفت وبست(مکانیکی یا الکتریکی)بنحوی برقرار می شود که با وصل بودن کلید قدرت نتوان سکسیونر را قطع ویا وصل کرد. بر خلاف کلید های هوایی ،سکسیونرها قادر به قطع هیچ جریانی نیستند .آنها فقط در جریان صفر باز و بسته می شوند . این کلیدها اصولا جدا کننده هستند که ما را به جدا کردن کلیدهای قدرت روغنی ، ترانسفورماتوها، خطوط انتقال و امثال آنها از شبکه زنده قادر می سازند .سکسیونرها از لوازمات تعمیراتی وتغییر مسیر جریان میباشند.

انواع سکسیونر :

1- سکسیونر تیغه ای یا اره ای

2- سکسیونر کشویی

3- سکسیونر دورانی

4- سکسیونر قیچی ای یا پانتوگراف

سکسیونر تیغه ای یا اره ای: برای قطع و وصل ولتاز و حفاظت مطمئن در زمان عملکرد استفاده می شود و بیشتر برای فشار متوسط کاربرد دارد . بر حسب میزان جریانی که از آن عبور می کند تیغه های آن می تواند از ساده به دوبل و از نوع تسمه ای به پروفیلی و میله ای و لوله ای تغییر یابد . نوع اهرمی آن در فشار قوی وفوق فشار قوی کاربرد دارد . این سکسیونر ها به دلیل وجود شرایط جوی و وجود تنش های مختلف بایستی طوری نسب شود که در اثر نیروی برف یا باد به راحتی وصل نگردد.

سکسیونر کشویی: برای عملکرد ،سکسیونر در جایی استفاده می شود که عمق تابلو کم باشد . این سکسیونرها بیشتر به صورت میله ای در جهت عمودی قطع و وصل می شود و بیشتر در فشار متوسط کار برد دارد .

سکسیونر دورانی: بیشتر در شبکه های 63Kv به بالا استفاده می شود و عملکرد این سکسیونر به صورت دو بازو در یک پل که جهت چرخش آنها 90 درجه معکوس همدیگر می باشند این نوع کلید در شرایط جوی نا مناسب مقاومت خوبی از خود نشان میدهد.

سکسیونر قیچی ای یا پانتوگراف: این نوع سکسیونرها بیشتر در شبکه فوق فشار قوی کاربرد دارند و به لحاظ آنکه هر قطب روی یک پایه سوار است لذا از نظر جایگیری در پست حجم کمتری اشغال می کند و بیشتر زیر خط فشار قوی نصب می گردد.

سکسیونر با قطع زیر بار : این سکسیونرها بدلیل جلوگیری از حجم زیاد پست و جلوگیری از مانور اپراتور و همچنین برای جلوگیری از اینترلاک (تنش) بین سکسیونر و دژنكتور طوری طراحی می شوند که برای قطع و وصل خطی کوچک و یا فیدرهای تغذیه و یا راه اندازی موتورهای فشار قوی و همچنین وصل آنها حدود 5/2 تا10 برابر قدرت قطع آنهاست و جریان قطع این کلیدها 2تا 5/2 برابر جریان نامی است . این نوع سکسیونرها دارای محفظه قطع ضعیفی می باشند که از نوع هوایی می باشند.


دژنكتور:

کلیدهای قدرت برای قطع جریانهای عادی و اتصال کوتاه طراحی می شوند .آنها مانند کلیدهای بزرگی رفتار میکنند که توسط شصتی های محلی و یا سیگنالهای مخابراتی توسط سیستم حفاظت از دور می توانند باز ویا بسته شوند . بنابر این ، کلیدهای خودکار در صورتی که جریان و ولتاز خط از مقدار تنظیم شده كمتر و یا بیشتر شوند , دستور قطع را از طریق رله دریافت می كند.

مهمترین کلید های قدرت به شرح زیر می باشند :

کلید قدرت روغنی (OCBS)

کلید قدرت هوایی

کلید قدرت SF6

کلید قدرت خلا

کلید قدرت روغنی (OCBS): این کلید از بک تانک فولادی پر از روغن عایقی تشکیل شده است.اگر اضافه باری به وجود آید ،پیچک قطع یک فنر قوی را آزاد می کند که سبب کشیده شدن میله عایق وباز شدن کنتاکت ها میگردد . به محض جدا شدن کنتاکت ها جرقه شدیدی ایجاد می شود که سبب تبخیر روغن در اطراف جرقه می گردد . فشار گاز های داغ ایجاد اغتشاشی در اطراف کنتاکت ها میکند که سبب چرخش روغن خنک در اطراف قوس شده ،آن را خا موش می کند . در کلیدهای پر قدرت مدرن قوس در مجاورت یک محفظه انفجار قرار میگیرد، به طوری که گازهای داغ سبب جریان شدید روغن می گردند . این جریان شدید در اطراف قوس برای خاموش کردن آن جاری می شود . سایر انواع کلیدهای قدرت به صورتی طراحی شده اند که
قوس الکتریکی در آن توسط یک میدان مغناطیسی خودایجاد شده منحنی وار و طولانی می شود و به قوس در برابر یک سری بشقاب های عایقی دمیده می شود ، به طوری که قوس تکه تکه شده خنک می شود .

کلید قدرت هوایی: این کلید ها مدار با دمیدن هوای فشرده با سرعت ما فوق صوت به کنتاکت های باز شده قطع می کنند . هوای فشرده در یک مخزن با فشار حدود MPa3 ذخیره شده و توسط یک کمپرسور در پست پر می شود . پر قدرتترین کلید قدرت می تواند جریانهای اتصال کوتاه 40 کیلو آمپر را در ولتاز خط 765 کیلو ولت را در مدت زمان 3 تا 6 سیکل در یک خط hz60 قطع کند . صدایی که از دمیدن هوا ایجاد می شود آن قدر بلند است که از صدا خفه کن در صورت نزدیکی کلید قدرت به مناطق مسکونی باید استفاده می شود .

کلید قدرت SF6: این کلید کاملا بسته و با گاز عایق شده در هر کجا که فضا کم با شد مانند پست های اول شهر به کار می رود . این کلید ها از انواع دیگر با قدرت های مشابه خیلی کوچکتر و از کلید های هوایی نیز کم صداتر است.

کلید قدرت خلا: این کلید ها با اصول متفاوتلی از دیگر کلید ها کار می کنند ، زیرا هیچ گازی برای یونیزه شدن در موقع باز شدن کنتاکت ها وجود ندارد . این کلیدها کاملا آب بندی می باشند ودر نتیجه ساکت بوده وهیچ گاه در معرض آلودگی هوا قرار نمی گیرند . ظرفیت قطع انها به حدود kv 30 محدود می شود و برای ولتازهای بالاتر از اتصال سری چند کلی استفاده می شود . از این کلیدها اغلب در سیستم های مترو استفاده می شود

نظرات() 
Buy generic cialis
پانزدهم آذر 97 23:09

Amazing many of valuable info.
cialis online napol cialis prices wow look it cialis mexico comprar cialis navarr rx cialis para comprar generico cialis mexico cialis pills in singapore preis cialis 20mg schweiz the best site cialis tablets wow cialis 20
buy cialis online
پانزدهم آذر 97 03:40

Kudos, Plenty of content.

walgreens price for cialis dosagem ideal cialis prezzo cialis a buon mercato achat cialis en itali generic cialis with dapoxetine cialis 50 mg soft tab cialis taglich the best site cialis tablets only now cialis for sale in us cialis ahumada
buy cialis online no prescription
چهاردهم آذر 97 10:21

Nicely put, Thank you!
female cialis no prescription order a sample of cialis generic cialis 20mg uk cialis great britain cialis ahumada order generic cialis online look here cialis order on line click here to buy cialis cialis with 2 days delivery buy cialis cheap 10 mg
Cialis prices
سیزدهم آذر 97 22:53

Useful content. Kudos.
click here to buy cialis cialis lilly tadalafi estudios de cialis genricos cialis pills in singapore how to purchase cialis on line cialis tablets cialis 20 mg best price cialis generika generic cialis soft gels tadalafil 5mg
buy cialis pills
سیزدهم آذر 97 11:58

Very well expressed indeed. !
best generic drugs cialis comprar cialis navarr tadalafilo cialis 5mg prix cialis 5 mg buy cialis online napol cuanto cuesta cialis yaho order generic cialis online cialis canadian drugs how much does a cialis cost
Buy cialis
سیزدهم آذر 97 00:22

Many thanks. I appreciate it.
cialis patent expiration cialis tadalafil tadalafil 10 mg cialis dosage recommendations cialis soft tabs for sale chinese cialis 50 mg effetti del cialis buy cialis online cialis authentique suisse enter site 20 mg cialis cost
buy cialis online no prescription
دوازدهم آذر 97 11:26

Many thanks, Awesome stuff.
generic cialis in vietnam cialis diario compra are there generic cialis cialis sale online purchase once a day cialis cialis daily dose generic cialis pills venta de cialis canada cialis soft tabs for sale venta cialis en espaa
Cialis prices
یازدهم آذر 97 23:55

You have made the point.
cialis prezzo di mercato cialis pills in singapore cialis without a doctor's prescription cialis 100 mg 30 tablet cialis 200 dollar savings card prix de cialis deutschland cialis online 200 cialis coupon cialis 20 mg effectiveness estudios de cialis genricos
Buy cialis
یازدهم آذر 97 10:49

Nicely put, Regards!
free generic cialis cialis 5 effetti collaterali generic cialis pro precios cialis peru generic cialis at walmart cialis australia org order generic cialis online order a sample of cialis how much does a cialis cost link for you cialis price
cialis
یازدهم آذر 97 00:01

Great information. Thanks.
cialis generico in farmacia cialis kamagra levitra cialis 5mg cialis dosage tadalafil 5mg price cialis best cialis usa cost cialis uk cialis per paypa cialis pills boards
buy cheap cialis no prescription
دهم آذر 97 10:46

Really quite a lot of terrific facts.
buy cialis online cialis side effects dangers achat cialis en itali cialis dosage recommendations venta de cialis canada cialis dosage cialis sale online cialis 5 mg buy prezzo cialis a buon mercato we like it cialis price
buy tadalafil pills
نهم آذر 97 23:27

With thanks. Valuable information.
india cialis 100mg cost click now cialis from canada cialis for sale cialis 200 dollar savings card cialis without a doctor's prescription generic cialis at the pharmacy prix cialis once a da tadalafil 20 mg free cialis click now buy cialis brand
buy cialis us pharmacy
نهم آذر 97 11:42

You mentioned it fantastically!
cialis per paypa cialis 20 mg cost ou acheter du cialis pas cher deutschland cialis online cialis usa cost cialis mit grapefruitsaft we choice cialis pfizer india cialis super kamagra cialis official site viagra vs cialis vs levitra
buy cialis online us pharmacy
نهم آذر 97 00:24

Wonderful stuff. Thanks.
generic cialis 20mg uk get cheap cialis order a sample of cialis cialis price thailand cialis generico lilly cialis purchasing cialis italia gratis tadalafil 20mg cialis canada cialis generika
Cialis prices
هشتم آذر 97 13:03

Information certainly regarded..
only best offers cialis use cialis coupon achat cialis en europe we recommend cialis best buy acheter du cialis a geneve i recommend cialis generico cialis kaufen wo buying cialis on internet try it no rx cialis cialis generika in deutschland kaufen
buy cialis online cheap
هشتم آذر 97 00:38

Amazing info. Kudos.
legalidad de comprar cialis cialis sale online walgreens price for cialis cialis 5mg prix cialis canada on line cialis 5 effetti collaterali the best site cialis tablets cialis rezeptfrei cialis 30 day sample cialis professional yohimbe
Online cialis
هفتم آذر 97 12:21

You made your point extremely nicely!!
cialis without a doctor's prescription cialis tadalafil buy cialis online legal cialis y deporte link for you cialis price best generic drugs cialis cialis online holland discount cialis cheap cialis cialis soft tabs for sale
buy cialis online without a prescription
هفتم آذر 97 00:15

Terrific write ups, Many thanks!
generic cialis pro rx cialis para comprar cialis generic tadalafil buy cialis 200 dollar savings card tadalafil tablets buying cialis overnight free cialis low cost cialis 20mg cialis manufacturer coupon acquisto online cialis
buy levitra 20 mg
هجدهم مهر 97 22:54

Whoa a good deal of wonderful advice!
levitra 10 mg prezzo buy levitra levitra prices buy 10 mg levitra buy levitra vardenafil buy levitra buy levitra generic levitra 20mg buy levitra generic
buy cialis
نهم مهر 97 23:18

Information effectively regarded!!
cialis generic if a woman takes a mans cialis cialis savings card cialis generico online cialis 05 click now buy cialis brand cialis side effects cialis 5 mg effetti collateral click here take cialis cialis qualitat
buy cheap cialis on line
هفتم مهر 97 21:43

You explained that effectively.
buy brand cialis cheap preis cialis 20mg schweiz cialis for sale cialis kaufen cialis venta a domicilio generic cialis review uk buy online cialis 5mg side effects of cialis cialis 5 mg buy compare prices cialis uk
http://buycialisky.com/
هفتم مهر 97 18:13

Kudos! I value this!
cialis lilly tadalafi tadalafilo cialis patent expiration cialis vs viagra viagra or cialis achat cialis en itali price cialis per pill il cialis quanto costa acheter cialis kamagra brand cialis generic
buy tadalafil no prescription
ششم مهر 97 17:49

With thanks! I enjoy it!
cialis 30 day sample brand cialis nl cheap cialis legalidad de comprar cialis where do you buy cialis cialis great britain cialis lilly tadalafi cialis therapie effetti del cialis click here cialis daily uk
eddrugsgeneric.com
بیست و سوم شهریور 97 17:18

Helpful posts. Kudos.
cialis 5mg billiger viagra vs cialis cialis reviews generic cialis with dapoxetine online prescriptions cialis buy cialis online cheapest cialis for sale south africa cialis para que sirve cialis generico milano cialis daily new zealand
http://viagravonline.com/
چهاردهم شهریور 97 23:59

Thank you! I like this.
cialis canada online cialis cialis australia org purchasing cialis on the internet buy generic cialis cialis 5 mg funziona comprar cialis 10 espa241a buy cialis sample pack tadalafilo cialis dosage recommendations
pharmacy canada plus
سیزدهم شهریور 97 16:12

You expressed that well.
drugstore online shopping canadianpharmacyusa24h is it legal safe canadian online pharmacies online pharmacies india buy viagra 25mg canadian online pharmacies reviews is trust pharmacy in canada legitimate canadian medications by mail online pharmacies of canada canada medications information
withoutadoctorsprescriptions.com
سیزدهم شهریور 97 02:02

You've made your point very well!.
buy viagra for women online pharmacy for viagra prescription viagra uk sildenafil usa is it illegal to buy viagra viagra online prescription buy viagra europe buy soft viagra getting viagra uk buy viagra jelly
Buy generic cialis
دوازدهم شهریور 97 18:27

You said it very well..
try it no rx cialis cialis usa cost enter site natural cialis cialis e hiv we like it safe cheap cialis american pharmacy cialis cialis 5mg prix buying brand cialis online cost of cialis per pill buy cialis online
http://cialisonli.com/
یازدهم شهریور 97 23:53

Cheers. A good amount of posts.

cialis 5mg billiger only now cialis 20 mg cialis online cialis en mexico precio best generic drugs cialis cialis kamagra levitra cialis daily reviews warnings for cialis generic cialis at walmart when can i take another cialis
viagrayosale.com
یازدهم شهریور 97 11:20

You said that effectively.
we recommend cialis info cialis lilly tadalafi cialis super kamagra cialis sicuro in linea female cialis no prescription we recommend cialis info cialis in sconto buying cialis overnight how to buy cialis online usa cialis 20 mg best price
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :